Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
v

Změny v rozvrhu Monday 27. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.B bes
7.A lvvz lvvz lvvz lvvz lvvz lvvz lvvz lvvz lvvz lvvz lvvz
7.B lvvz lvvz lvvz lvvz lvvz lvvz lvvz lvvz lvvz lvvz lvvz
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fialová Leona - Ve - - Mr Fe .. - - -
Hyláková Hedvika - - - - - - - - - - -
Kvochová Daniela - Hn Hn Hn - - - - - - -
Macháčková Gita ..
Svatošová Monika - Kr - .. Sz - - - - -
Ungrová Ladislava - Mr Ho Kt - Sd .. - - - -
Zerzan Petr - - Cr Cr - Cr Sd - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Crha Jaroslav
2 spojeno (Zr lvvz) Čsp 6.A (s1) Knih
3 spojeno (Zr lvvz) Čsp 6.A (s2) Knih
5 supl. (Zr lvvz) Tv 6.B (Chl)+ mim za odpadlou
5 odpadá M 7.B
6 odpadá Čsp 7.B (s1)
Čermáková Ladislava
2 odpadá M 7.A
před 4. hod dohled 3. patro  
Ferjenčíková Dagmar
4 odpadá Aj 7.B (aj1)
5 spojeno (Fi lvvz) Aj 5.B (aj1) 5.b
Fialová Leona
0. - 10. les.lyžařský výcvik
Hanušová Gabriela
1 supl. (Kv lvvz) ČjL 5.B 5.b dozor
2 supl. (Kv lvvz) M 5.B 5.b dozor
3 supl. (Kv lvvz) 5.B 5.b dozor
Holický Josef
2 supl. (Un lvvz) Ch 8.C ChF za odpadlou
3 odpadá F 7.A
před 3. hod dohled 3. patro  
Hyláková Hedvika
0. - 10. les.lyžařský výcvik
Klímová Zdeňka
1 odpadá ČjL 7.A
2 odpadá D 7.B
Kollert David
3 supl. (Un lvvz) Ch 8.A ChF za odpadlou
3 odpadá P 7.B
Kurková Tereza
1 spojeno (Sm nem) Nj 9.A (rj) Jaz
4 odpadá Nj 7.A (nj)
Kvačková Jana
2 spojeno (Sm nem) ČjL 2.B (aj1) 2.b
Kvochová Daniela
0. - 10. les.lyžařský výcvik
Macháčková Gita
1. les.doprovod
Machová Pavla
před 1., 2. hod dohled 3. patro  
Morávková Veronika
1 supl. (Un lvvz) P 6.A ChF za odpadlou
4 spojeno (Fi lvvz) Aj 5.A (aj1) 5.a
Příhonský Josef
7 jídelna  
před 6. hod dohled 3. patro  
Sedláček Roman
5 supl. (Un lvvz) Tv 6.B (Dív)+ T1 za odpadlou
6 supl. (Zr lvvz) Tv 6.B (Chl)+ mim za odpadlou
6 odpadá Ict 7.B (s2)
Svatoňová Zuzana
4 odpadá Aj 7.B (aj2)
5 supl. (Sm nem) Rj 8.B (rj)+ 8.a přespočetná hod.
5 odpadá D 7.A
před 5. hod dohled 3. patro  
Ungrová Ladislava
0. - 10. les.lyžařský výcvik
Velčovská Šárka
1 supl. (Fi lvvz) P 6.C 6.a za odpadlou
1 odpadá ČjL 7.B
Zerzan Petr
0. - 10. les.lyžařský výcvik
Změny v rozvrzích tříd
2.B
2 ČjL aj1 2.b spojí (Sm)
5.A
4 Aj aj1 5.a spojí Mr (Fi)
5.B
1 ČjL 5.b supluje Hn (Kv)
2 M 5.b supluje Hn (Kv)
3 5.b supluje Hn (Kv)
5 Aj aj1 5.b spojí Fe (Fi)
6.A
1 P ChF supluje Mr (Un)
2 Čsp s1 Knih spojí Cr (Zr)
3 Čsp s2 Knih spojí Cr (Zr)
5 Tv Dív T1 supluje Sd (Un)
5 Tv Chl mim supluje Cr (Zr)
6 Tv Chl mim supluje Sd (Zr)
6.B
5 Tv Dív T1 supluje Sd (Un)
5 Tv Chl mim supluje Cr (Zr)
6 Tv Chl mim supluje Sd (Zr)
1. les.beseda,přednáška
6.C
1 P 6.a supluje Ve (Fi)
7.A
0. - 10. les.lyžařský výcvik
7.B
0. - 10. les.lyžařský výcvik
8.A
3 Ch ChF supluje Kt (Un)
5 Rj rj 8.a supluje Sz (Sm)
8.B
5 Rj rj 8.a supluje Sz (Sm)
8.C
2 Ch ChF supluje Ho (Un)
9.A
1 Nj rj Jaz spojí Kr (Sm)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou